Nëse keni fatura nga EVN, ju lutem ngarkoni për të fituar një ofertë sa më të saktë.

  • Kompania
  • Kontakt Personi
  • Fatura

Të dhënat e kompanisë

Kompania

EDB

Qyteti

Adresa

Kontakti

Kontakt Personi

Telefoni

Email Adresa

Fatura

Ngarko fakturë/at

Max. size: 32.0 MB