Shërbime për konsumatorë

Nëse jeni klient me mbi 1000 MWh konsum në nivel vjetor, ju do të trajtoheni si konsumator kryesor nga Departamenti ynë për Shitje dhe nga menaxherët tanë.

Për të gjitha çështjet dhe shërbimet plotësuese që kanë të bëjnë me lidhje të re në rrjetin e shpërndarjes, furnizimin me energji elektrike ose me defekte, ju mund t’i drejtoheni Qendrës sonë për Marrëdhënie me Konsumatorë ose personalisht të drejtoheni në 19 Qendrat Energjetike të Konsumatorëve (KEC) në gjithë vendin.