Qendra për Marrëdhënie me Konsumatorë

Linja telefonike dhe emaili • Lehtësisht të arritshëm 24 orë në ditë / 7 ditë në javë / 365 ditë në vit
 • Çmimi i bisedës sipas tarifës lokale
 • Informata të centralizuara për defekte
 • Në Qendrën tonë për Marrëdhënie me Konsumatorë flitet në gjuhën maqedonase dhe në gjuhën shqipe
 • Operatorët tanë janë kompetentë dhe personalisht angazhohen për përgjigje të shpejtë në pyetjet e Juaja
 • Një thirrje për gjithçka
 • Pa bartje të vazhdueshme

Objektiva jonë janë konsumatorët e kënaqur dhe prandaj:

 • Vazhdimisht e masim kualitetin tonë përmes sondazheve me konsumatorët
 • E analizojmë opinionin tuaj publik përmes firmave të pavarura për kërkim
 • Vazhdimisht zbatojmë trajnime dhe ushtrime për të punësuarit
 • I mirëpresim opinionet Tuaja të sinqerta

  Jeni konsumator i EFS:*