Sosyal sorumluluk


EFS, Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin insan hakları, çevrenin korunması ve yolsuzlukla mücadele konularını ele alan 10 ilkesini desteklemektedir. Bu temel ilkelere sadece saygı duymuyoruz, aynı zamanda faaliyetlerimiz çerçevesinde bunları inşa etmeye çalışıyoruz. Anlaşmanın yerel ağının bir üyesi olarak, bu ilkeleri Şirketimizin gelişim stratejisinin, kültürünün ve günlük operasyonlarının bir parçası olarak dahil edeceğimize söz verdik. Şirket, tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk ilkelerini barındırmakta ve yaşam kalitesini yükseltmeyi hedeflemektedir. Bu EFS çabaları dört ana alana ayrılabilir: tüketiciler, çalışanlar, çevre ve toplum.
Tüketiciler| Çalışanlar | Yaşam ortamı | Toplum

Biz her zaman sorumluyuz!

İlk etapta müşterilerimiz var. Günlük prosedürler aracılığıyla, müşterileri çabalarımızın merkezinde tutmak için sürekli çaba gösteriyoruz. Hizmet şeklimizi değiştirdik. Müşterilerimizin tüm gereksinimlerine hızlı ve kaliteli bir şekilde yanıt verebilmek için, süreçleri otomatikleştiren ve bilgileri şeffaf ve erişilebilir hale getiren modern bilgi sistemleri uyguladık. Ayrıca yıl boyunca 24 saat erişilebilen Müşteri İlişkileri Merkezi açtık. Müşteriler, bir iletişim noktası aracılığıyla hizmetler ve tedarik kesintileri hakkında bilgilendirilme olanağına sahiptir. Müşterilerimiz tarafından bize sağlanan bilgilerin analizi ile ağın yükseltilmesi için planlar hazırlıyor ve elektrik tedarikinin kalitesini iyileştiriyoruz.

Çalışanlarımız, EFS stratejisindeki bir sonraki önemli unsurdur. EVN Akademi'yi eğitim için özel bir iç merkez olarak kurduk. Akademideki eğitimler, müşteri ilişkileri, yabancı diller, teknik eğitim ve iş yerinde koruma egzersizleri gibi çeşitli konulardan konuları içerir. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'ndeki en büyük işverenlerden biriyiz ve sürekli yeni işler yaratıyoruz. Her yıl Makedon üniversitelerinden staj programları sunuyoruz. Özel istihdam programı, halihazırda 70 gencin pratik deneyim ve bilgilerle donatılma fırsatı kazandığı sözde Stajyerdir. Program, daha fazla departman ve KEC'de rehberler ve rotasyon yoluyla yeni yetenekli personelin oluşturulmasını öngörüyor.

Stratejimizin bir diğer unsuru da çevrenin korunmasıdır. Bu alanda, elektrik şebekesinde yaşam alanlarına sahip kuşların korunması, trafo istasyonlarından tehlikeli maddelerin önlenmesi ve atık sorumluluğunun önlenmesi gibi daha spesifik projelerimiz var.

Bizim için çok önemli bir konu ve konu toplumdur. Faaliyetleri çok sayıda yaşamı etkileyen bir Şirket olarak, görevlerimizi yerine getirirken üstlenmemiz gereken sorumluluğun bilincindeyiz. Yerel geleneklerle ilgili etkinlikleri destekliyoruz, spor ve sağlığın tanıtımına yatırım yapıyor, toplumdaki tüm katılımcılara eşit muamele fikrini geliştiriyoruz. Akılcı elektrik kullanımı konusunda farkındalık yaratmaya özellikle kararlıyız. Ülkenin tüm belediyelerindeki tüm okulları ziyaret ettiğimiz ve öğrencilerimizi evlerinde akılcı ve güvenli elektrik kullanımının önemi konusunda eğittiğimiz özel bir proje üzerinde çalışıyoruz.