Konsumatorë biznesi

Qëllimi ynë është që në mënyrë optimale t’i përmbushim pritjet tuaja për furnizim cilësor me energji elektrike për qëllime ekonomike. Si klient i ynë, ju jeni veçanërisht i rëndësishëm për ne dhe me përkushtim e përgjegjësi të plotë synojmë të bëhemi partner afatgjatë biznesi i juaj.

Për informata plotësuese ju mund të drejtoheni në QEK-un lokal, e cila është e hapur nga ora 07:30 deri në 15:30 ose në Qendrën tonë për Marrëdhënie me Konsumatorë, e cila punon 24/7.

Qendra për Marrëdhënie me Konsumatorë:
070 328 534